Najkorzystniejsze sorty węgla kamiennego

Opalając dom węglem kamiennym mamy do wyboru wiele sortów tego opału, które różnią się rozmiarem ziarna. Zwykle mi grubsze ziarno tym, droższy opał. Miał to najdrobniejszy sort, który jest traktowany jako odpad. Powstaje on bowiem podczas wydobywania i transportu opału...