Pisanie pracy końcowej – obowiązek każdego studenta

Każdego studenta, niezależnie od tego jaki kierunek studiów kończy, czeka pisanie pracy licencjackiej oraz magisterskiej. Jest to obowiązek, na podstawie którego wydaje się zaświadczenie o ukończeniu studiów. Odkąd wprowadzono system boloński, a cykl nauczania podzielono na...