Lokalny konflikt na dużą skalę

Współczesny świat wymaga od każdego określenia swojej przynależności. Człowiek rodzi się w danym miejscu i na mocy prawa zostaje z nim związany na całe życie. Z jednej strony, jest to stan pożądany, dający poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa, lecz z drugiej, generuje bardzie dużą...