Sposoby oszczędzania pieniędzy

Otrzymywanie niskich wynagrodzeń doprowadza do poszukiwań oszczędności przez część polskiego społeczeństwa. Jedni do osiągania zamierzonego celu wykorzystują sposób związany z kopertami. Każda z nich nosi inną nazwę. Pierwsza przeznaczona na żywność, druga na opłaty, trzecia na...