Problemy z jakimi spotykają się dłużnicy

Zadłużenie mieszkańców Polski dużymi krokami zmierza do czterdziestu miliardów złotych. Oznacza to, że na jednego Polaka przypada około tysiąca długu. Z drugiej strony należy zauważyć, iż nie dotyczy to nas wszystkich. Pewna część nie posiada żadnych kredytów,...