Fotografie budzą w nas wiele emocji i uczuć, o przeróżnych odcieniach

Biorąc do ręki album ze zdjęciami budzą się w nas całe masy uczuć, od tych bardzo przyjemnych, miłych i wzruszających, aż po bardziej bolesne. Niestety nasza przeszłość nie zawsze jest piękna i kolorowa, czasem w naszym życiu różne rzeczy się działy czesto bardzo bolesne i przykre....