Geodezja, czyli co?

Geodezja, czyli co?

Gdy jedziemy autem, często mijamy ludzi ubranych w żółte kamizelki. Automatycznie redukujemy prędkość, ponieważ wydaje nam się, że to kontrola. Tymczasem to nie policja czy straż, ale , którzy dokonują pomiarów. Rozkładają swoje urządzenia na statywach i sprawdzają stan dróg, dlatego też stoją przy drodze. Kierowcy reagują na nich jednak podejrzliwie i zwalniają – może i dobrze, że pomaga w zachowaniu bezpieczeństwa na jezdni.

przy drodze

jest nauką, która zajmuje się ustalaniem kształtu Ziemi. To oficjalna definicja, jednak co robią w praktyce? Opracowują mapy czy profile geograficzne – takie dokumenty często mają charakter prawny (między innymi przy rozgraniczaniu nieruchomości). Wtajemniczeni mogą przekonać się, iż dzieli się na geodezję niższą, która nie uwzględnia w pomiarach kulistości Ziemi oraz geodezję wyższą, która te czynniki uwzględnia. Istnieje bowiem astronomiczna, gospodarcza, satelitarna czy topografia. zajmują się pomiarami komunikacyjnymi i miejskimi, dlatego często można ich zobaczyć „w terenie”. Ich rolą jest bowiem określanie stanu drogi – rozstawiają sprzęt i …straszą kierowców.
geodezja aleksadrów łódzki

na budowie

Usługi geodezyjne wykonywane są nie tylko publicznie, ale i prywatnie. Geodetę musimy bowiem zatrudnić, gdy budujemy dom. w tym przypadku oznacza często określenie pomiarów działki i wyznaczenie miejsca na dom. To konieczne – uzupełnia bowiem dziennik budowy.

Geodezja (sprawdź to) polega przede wszystkim na dokonywaniu potrzebnych pomiarów. Bez tego, budowa domu ani jakikogolwiek budynku nie jest możliwa.

Leave a Reply